MPC THAILAND XỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Phiếu lưu hành trong quân đội
Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

MPC THAILAND XỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Post by nt » Tue 18 Aug, 2009 9:23 pm

Quân Đội Thailand tham gia lực lượng Đồng Minh (Allied Forces) tại Việt Nam trong thời Chiến Tranh Việtnam (Vietnam war) dưới danh hiệu là Lực Lượng Quân Đội Tình Nguyện Hoành Gia Thái (RTAVF=Royal Thai Army Volunteer Forces).
Quân đội Thái đặt chân tới Vietnam từ năm 1964 dưới các đơn vị nhỏ, nặng về yển trợ, huấn luyện kỹ thuật., Chỉ thật sự tới Việt nam với đơn vị lớn từ tháng 12-1969. Quân đội Thái ở Việt nam thường đeo phù hiệu này kèm với phù hiệu đơn vị :
Image
Quân đội Thái ở Việt Nam nặng về yểm trơ, ít trực tiếp đối đầu, Các đơn vị thường nghe nói tới là các đơn vi lớn sau:
1---Ngựa Biển (Sea Horse):Đóng tại Tân Cảng Saigon.
Image
2---Mãng Xà Vương (Queen's Cobra):Đóng tại Bến Cát.
ImageImage
3---Báo Đen ( Black Panther) đóng tại Bến Cát.
ImageImage

Tổng số lực lượng Thái đồn trú tại Việtnam là trên 10.000 người. Ít tham chiến nhưng cũng bị thiệt hại mất 351 binh sĩ trong suôt thời gian ở Viết nam . Quân đội Thái rút hết về nước vào đầu năm 1972, khi mà kế sách Việt Nam hóa chiến tranh bắt đầu.

Quận đội Thái ở Việt Nam cũng xử dụng Tín Phiếu (MPC) riềng của họ, kèm với MPC Mỹ. Theo danh mục thì Thái có phát hành 3 series tiền MPC dùng tại Việt Nam, nhưng thấy series 3, cuối cùng là có xuất hiện thường trên thị trường sưu tầm tiền:
Trong MPC series này có in hình Pin Hữu nghi, Cờ hai nước và hai bàn tay bắt nhau, ở mặt trước bên phải và mặt sau bên trái có in hình phù hiệu đơn vị quân đội:
......................................................................................Image
Image
Image
Image
Image
MPC trên hãy còn thiếu, bạn nào có xin bổ xung cho đủ bộ...
Loại MPC Tháiland và Đại Hàn xử dụng tại Việt Nam cũng thuộc loại hiếm và giá cả cũng thuộc loại HÉT..:D..:D
Coi thêm về hoạt động của quân đội Thái tại Việt nam ở đây:
http://www.history.army.mil/books/Vietn ... h02.htm#b3

HAPPY COLLECTING. :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Quân dụng phiếu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests