Page 1 of 1

uỷ kháng chiến 200$

Posted: Tue 27 Jul, 2010 1:46 am
by hayvaomail1
Image
Biên nhận uỷ kháng chiến của liệt sĩ Nguyễn Thanh Minh (7 Minh).
Image

http://img685.imageshack.us/content_rou ... etsi7m.jpg

LIÊN HỆ:
hayvaomail1@yahoo.com.vn
messenger: hayvaomail1

Posted: Tue 27 Jul, 2010 4:14 am
by 9PN
Tờ này phải "chiến" chứ. Mà làm sao biết ông 7 Minh là liệt sĩ thế.
Tiền ủng hộ KC chắc dùng tiền VNCH.... :P :lol: :lol: :P
Lịch sử thì tờ này có trước 1 tuần tết Mậu Thân 1968 - Pháo nổ đầy trời... :twisted: :twisted: :twisted:

Liệt sĩ 7 MINH và Biên nhận 200$

Posted: Tue 27 Jul, 2010 8:14 am
by hayvaomail1
9PN wrote:Tờ này phải "chiến" chứ. Mà làm sao biết ông 7 Minh là liệt sĩ thế.
Tiền ủng hộ KC chắc dùng tiền VNCH.... :P :lol: :lol: :P
Lịch sử thì tờ này có trước 1 tuần tết Mậu Thân 1968 - Pháo nổ đầy trời... :twisted: :twisted: :twisted:
vì Bác 7 Minh là liệt sĩ. Người dò tìm phế liệu dò tìm thấy thùng đồ của Liệt sĩ 7 Minh trong rừng, Trong thùng đồ có quần áo tên tuổi và tờ giấy Biên nhận trên bàn giao cho UBND xã. Con của liệt sĩ 7 MINH được nhận lại số tư trang trong thùng đồ. Sau đó mình là người được con liệt sĩ tặng lại .
Liệt sĩ 7 Minh bị phục kích trong rừng. Sau khi Bác 7 Minh hy sinh chúng phục kích quanh đó 3, 4 ngày để chờ quân ta đến lấy thi thể.

Posted: Tue 27 Jul, 2010 11:29 am
by apple26vn
Cảm ơn bác đã cho xem 01 kỷ vật thiêng liêng của liệt sỹ. Tôi đã góp ý và bác cũng đã có ý cầu thị. Xin cảm ơn bác.

Posted: Wed 28 Jul, 2010 8:09 am
by hayvaomail1
Cám ơn góp ý chân thành của bác. Đúng là tôi vô ý quá. Xin lỗi đã làm tổn thương Bác và nếu người con của Bác 7 Minh biết thì có lẽ tôi khó ăn khó nói quá. Con Bác 7 Minh làm chung cơ quan tôi, là đồng nghiệp và là người anh đáng quý. biết tôi mê sưu tập nên tặng tôi kỷ vật của Cha mình. Kỷ vật trên là một phần của lịch sử tôi biết mình không thể đem bán hay trao đổi. Một lần nữa cảm ơn Bác, mong bác hiểu tôi không có ý khác.