Tiền Cổ Việt Nam

Tiền các đời vua Việt Nam
Post Reply
gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Tiền Cổ Việt Nam

Post by gdanh » Sun 14 Jan, 2007 11:10 pm

Xin giao lưu cùng các bạn một ít cổ tiền Việt Nam.

== Cảnh Hưng Thông Bảo loại lớn.
Image
Image

== Dồng tiền Nhà Nguyển ... có bạc. Không biết là thật hay không.
Xin các bạn giúp ý. Cám ơn.

Image
Image

Tiền Cảnh Hưng và nhà Nguyển đã mua lại cũa người Pháp từng tham chiến tại Việt Nam trước năm 1954. Ông ta cũng là nhà sưu tầm.
gdanh

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest