TƯỜNG PHÙ THÔNG BẢO

Tiền các đời vua Việt Nam
Post Reply
User avatar
T-coin
Posts: 187
Joined: Thu 07 Sep, 2006 1:40 am

TƯỜNG PHÙ THÔNG BẢO

Post by T-coin » Sat 06 Jan, 2007 1:26 am

TƯỜNG PHÙ THÔNG BẢO có phong cách chữ thông, bảo giống THÔNG, BẢO của Kiến Trung và chính Bình Thông Bảo. Xin các anh cho biết thông tin về thời gian đúc dạng tiền này.
Image
Image

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest