Đọc đồng này như thế nào???

Tiền các đời vua Việt Nam
Post Reply
19001570
Posts: 565
Joined: Fri 04 Aug, 2006 3:03 am
Location: Hà nội

Đọc đồng này như thế nào???

Post by 19001570 » Tue 07 Nov, 2006 2:17 am

!!!!
Last edited by 19001570 on Sun 29 Jun, 2008 4:17 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 07 Nov, 2006 2:28 am

Một người bạn của Ngọc Hải nói là tiền bùa mang phong cách nhà Thanh và anh đọc là : Trọng Pháp Vạn Thọ

19001570
Posts: 565
Joined: Fri 04 Aug, 2006 3:03 am
Location: Hà nội

Post by 19001570 » Thu 09 Nov, 2006 1:20 am

@!

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest