Đại Bình Hưng Bảo

Tiền các đời vua Việt Nam
Post Reply
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Đại Bình Hưng Bảo

Post by Chim Việt » Tue 01 Jul, 2014 5:43 am

Đại Bình Hưng Bảo, Đinh trên. Đặc biệt đồng này có thêm chấm dưới.
Được biết hiện CTG cũng có loại tiền này.
.

ImageImage

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Wed 02 Jul, 2014 5:39 am

Đặc biệt là Hưng ở vị trí 9giờ, Bảo vị trí 3 giờ lại còn viết ngược.
Mặc sau thì Đinh ở vị trí 3 giờ.


ImageImage

phuongtu
Posts: 59
Joined: Wed 12 Dec, 2012 1:53 am
Location: Thai Nguyen

Post by phuongtu » Fri 04 Jul, 2014 1:25 am

Quý và hiếm !

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Sun 10 Aug, 2014 5:49 am

Đại Bình Thông Bảo; bộ Tước Tự

ImageImage


Đại Bình Nguyên Bảo; bộ Thiên Bình

ImageImage

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 10 Aug, 2014 10:34 am

Chim Việt wrote:Đại Bình Thông Bảo; bộ Tước Tự

ImageImage


Đại Bình Nguyên Bảo; bộ Thiên Bình

ImageImage
--Để tìm hiểu, bác có thể cho biết tại sao Đại Bình thông bảo lại thuộc bộ Thiên Bình hay bộ Tước tự..??
Xin bác cho thí dụ rõ bằng Hình...Đề xem mấy thứ đó được đúc chữ như thế nào mà bảo là Thuộc....?? hay Thuộc có nghiã là cùng Thời ...???
--Đồng tiền này thuộc đời nào vậy bác....??? Đinh Lê..Lý Trần...???
--Tại sao theo chữ viết thì đọc là Đại Bình...tại sao lại có người đọc là Thái Bình Hưng bảo...??? Hai cách đọc khác như vậy có nguyên do gì không bác..??? Đọc sao cho đúng..?? sách xưa , sách nay đều in là Thái cả...!!! chả nhẻ chữ Tác thành chữ Tộ cũng OK sao....??
:roll: :roll:

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Sun 10 Aug, 2014 7:36 pm

Tiền Đại Bình Nguyên Bảo có thư pháp và hình dáng giống tiền Thiên Bình nên được xếp chung với tiền Thiên Bình.

Nhiều sách cho Thiên Bình Thông Bảo là do Trần Thiêm Bình đúc vào thế kỹ thứ 14. Tuy vậy nếu xem kỹ chất liệu thì không thể xếp tiền này và tiền Đại Bình vào thế kỹ 14 được.


ImageImage

Loại tiền này có ghi chép trong sách An Nam Tuyền Phổ
Image

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 11 Aug, 2014 11:38 am

@Chim Việt: bác cắt nghiã như vậy quả thật tôi không hiểu rõ lắm , mà hình như nó càng tối hù thêm..!!:D :D Tôi thật tối dạ..!!! Dù sao cũng xin cám ơn trước...=D>
1---Câu trả lời chưa đi xâu, đo xát và rõ so với câu hỏi.
2---Bác thêm một thuật ngữ nữa làm càng thắc mắc thêm:"Thư pháp và hình dáng giống...." Tôi thắc mắc là :
--Hình dáng giống, có phải ý muốn nóí: Đường Kinh như nhau..?? Viền và lỗ như nhau...?? Trọng lương như nhau....?? Độ dầy như nhau...???
--Thư pháp như nhau là chữ viết giống nhau cả 4 chữ hay chỉ một vài chữ giống nhau mà gọi là thủ bộ giống nhau..?? bác có thề cho xem đồng ThBTB đối chiếu với đồng ĐBTB..??? Viết chân phương thì chữ Tầu nào chẳng giống nhau...:D
3--Tôi tra trong" Timeline and Imperial coinage of Vietnam " trên web CharmRu chẳng tìm thấy tên ông Trần Thiểm Bình..?? Ông ta là ai..?? có liên hệ gì với lịch sử VN mà có thể đúc tiền sau này ..mà lại dùng đồng tiền Thiên Bình TB mà so với Đại Bình TB ....?? Kiếm trong sách trên thì thấy cả 2 đồng đều nằm ngoài sử....??
4--Sách tiền cổ đa số nặng về catalog...!! cho nên có trong sách này mà không có trong sách kia...Tới sách gối đầu của sư phụ Toda, mà ngày nay cũng có nhiều sách vạch ra được những sai lầm, ngộ nhận của ông ta mà sửa lại cho hợp với sử liệu...Tôi nghĩ cứ theo xát sử liệu thì độ khả tin cao hơn...???
5---Theo câu 2 ở trên của bác thì hai đồng không thể xếp cùng niên đại (TK14) làm sao có thể ghép chúng cùng bộ thủ được nhỉ....??? THủ là cái chi chi mà có thể biến hoá không lường vậy...???
:lol: :roll:

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Tue 12 Aug, 2014 4:35 am

Tôi viểt là có sách cho là Trần Thiêm Bình, chứ không phải là Trần Thiểm Bình. Sau đây là tài liệu trên internet về lịch sữ của ông ta. Còn về thư pháp, dáng tiền.... thì trên diển đàng đã có người hỏi tương tự, và cũng đã có người trả lời rồi. Anh xem trong mục tìm kiếm.

Trần Thiêm Bình
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Trần Thiêm Bình (陳添平, ? – 1406) là nhân vật chính trị cuối thời Trần tới thời Hồ trong lịch sử Việt Nam. Ông kêu gọi nhà Minh mang quân đánh nhà Hồ và cuối cùng bị nhà Hồ tiêu diệt.


Về tên thật của Trần Thiêm Bình, sử sách đề cập khác nhau. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Thiêm Bình có tên là Nguyễn Khang (阮康), Khâm định Việt sử thông giám cương mục thì ghi Thiêm Bình vốn có tên là Trần Khang (陳康). Ông vốn là gia nô của Trần Tông, một thổ hào ở vùng biên cương giữa Đại Việt và Chiêm Thành.

Cuối thế kỷ 14, cuộc chiến Việt-Chiêm bùng nổ ác liệt. Sau khi chiến tranh tạm lắng, nhà Trần hạ lệnh bắt trị tội nhiều thổ hào ở Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và các tướng từng theo Chiêm Thành, trong số đó có Trần Tông.

Sau khi Trần Tông bị bắt, Nguyễn Khang (hay Trần Khang) đổi tên là Trần Thiêm Bình và bỏ trốn sang Ai Lao, rồi đi theo đường Vân Nam chạy sang Trung Quốc.

Cầu viện nhà Minh[sửa | sửa mã nguồn]
Đến năm 1400, nhân sự kiện Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, lập ra nhà Hồ, Trần Thiêm Bình mạo xưng là con vua Trần Nghệ Tông[1], chạy sang Yên Kinh cầu viện nhà Minh xin giúp binh đánh nhà Hồ báo thù. Thiêm Bình khẩn khoản nói với Minh Thành Tổ ra quân, chỉ cần vài ngàn người có thể thắng lợi, vì đi tới đâu sẽ có người hưởng ứng[2].

Năm 1404, nhà Minh sai Lý Ỷ sang hỏi nhà Hồ về việc Trần Thiêm Bình. Lý Ỷ đến công quán sai người do thám tình hình Đại Ngu. Sau khi Lý Ỷ về, vua mới nước Đại Ngu là Hồ Hán Thương[3] sai Nguyễn Cảnh Chân dâng biểu tạ tội và xin rước Trần Thiêm Bình về nước và tôn làm chúa[4].

Bị giết[sửa | sửa mã nguồn]
Tháng 4 năm 1406, lấy cớ đưa Trần Thiêm Bình về nước, Minh Thành Tổ sai Hàn Quan và Hoàng Trung mang 5.000 quân hộ tống để lập Trần Thiêm Bình làm vua.[5]

Ngày 8 tháng 4, Hoàng Trung đánh vào cửa Lãnh Kinh[6]. Hai cánh quân thuỷ bộ nhà Hồ đụng độ với quân Minh. Quân Đại Ngu khinh địch nên bị bại trận đầu tiên.

Nhưng đúng lúc đó, tướng Hồ Vấn mang quân từ Vũ Cao (Bắc Giang) đánh úp quân Minh. Hoàng Trung không chống nổi, đến đêm bèn rút quân về. Song các tướng Đại Ngu là Hồ Xạ và Trần Đĩnh mang quân đóng chặn ở ải Chi Lăng. Quân Minh bị mất đường về, buộc phải chấp nhận giao nộp Trần Thiêm Bình và sai Cao Cảnh đưa hàng thư, đề nghị mở đường cho về nước:

"Quan tổng binh Hoàng sai tiểu nhân tới đây trình bày ngài biết việc này: Trước vì Thiêm Bình chạy sang triều đình tâu rằng hắn chính là con của quốc vương An Nam, vì thế mới sai đại binh sang chiêu dụ. Không ngờ trăm họ xứ này đều không phục, rõ ràng là hắn nói bậy. Nay lui quan quân về tâu với triều đình thì bị quan ải dọc đường ngăn giữ, nghẽn lối không qua được. Nay đem Thiêm Bình tới nộp, xin thả cho đi thì may lắm".
Hồ Xạ nhận hàng thư bằng lòng nhận Thiêm Bình và mở vòng vây cho quân Minh rút lui. Trần Thiêm Bình bị quân Đại Ngu bắt mang về.

Khi bị tra hỏi gốc tích quê quán thuộc tổng nào, Trần Thiêm Bình im lặng không chịu nói. Kết quả Thiêm Bình bị nhà Hồ xử tội lăng trì. Những thuộc hạ đi cùng Thiêm Bình được xá tội và đưa vào Nghệ An cho làm ruộng[7].

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Tue 02 Sep, 2014 4:15 am

Đinh trên nhỏ
ImageImage


Đinh trên vừa
ImageImage


Đinh trên lớn
ImageImage

Đinh trên; Bảo 4 gạch
ImageImage

Cặp Bảo 4 gạch

ImageImage

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests