Page 1 of 2

Chính Hoà Thông Bảo, Bảo tay dài

Posted: Sun 22 Jun, 2014 10:37 pm
by Chim Việt
Chính Hoà Thông Bảo, đặc biệt là tay của chữ Bảo lại dài. Bình thường thì chỉ thấy tiền Chính Hoà của Việt Nam và cã Trung Quốc dưới dạng Bảo tay ngắn.

ImageImage


Loại Chính Hoà tay ngắn của Việt Nam
ImageImage

Posted: Mon 23 Jun, 2014 4:04 am
by phuongtu
Đồng Chính Hoà (tay ngắn) thuộc đời lê Huy Tông phải không bảc? em chưa có tài liệu về loại tiền này, mong bác chỉ giáo!

Posted: Mon 23 Jun, 2014 4:49 am
by Chim Việt
Chính Hoà của vua Lê Hy Tông chữ Chính viết như "Chính Diện". Tiền này chữ Chính viết như "Chính Phủ"

正面 Chính diện
政府.Chính Phủ

正 和 AD1680-1705 L
ê Hy Tông

Posted: Tue 24 Jun, 2014 1:48 am
by Ngọc Hải
Theo tôi viên Chính hoà - Bảo tay dài của anh CV có thể bị lỗi khi đúc
1 mẫu tiền độc đáo, rất khó có viên thứ 2

Posted: Tue 24 Jun, 2014 1:50 am
by Ngọc Hải
Theo tôi viên Chính Hoà - Bảo tay dài của anh CV có thể do lỗi khi đúc
rất độc đáo - Khó có mẫu thứ 2

Posted: Tue 24 Jun, 2014 4:44 am
by Chim Việt
Chính Hoà Thông Bảo.
Chính viết theo niên hiệu Chính Hoà của vua Lê Hy Tông.
Tiền kẽm đúc dưới thời chúa Nguyễn.


ImageImage

Posted: Tue 24 Jun, 2014 5:10 am
by Chim Việt
Chính Hoà Thông Bảo kẽm, sau có 4 dấu

ImageImage

Chính Hoà Thông Bảo kẽm, sau có chữ " Nhật Nguyệt" = Minh

ImageImage

Posted: Wed 25 Jun, 2014 5:40 am
by Chim Việt
Chính Hoà Thông Bảo tiền kẽm.
Đặc biệt trong chữ Bảo có bộ TRÂN. Rất hiếm gặp


ImageImage

Posted: Thu 26 Jun, 2014 5:24 am
by Chim Việt
Chính Hoà Thông Bảo, thủ Vĩnh Định. Rất hiếm.
Chưa thấy tài liệu nào đề cặp đến. Có khả năng là độc bản.ImageImage

Vĩnh Định Thông Bảo.
Cùng dáng tiền và chất liệu với đồng trên.

ImageImage

Posted: Thu 26 Jun, 2014 3:03 pm
by Ngọc Hải
Chim Việt wrote:Chính Hoà Thông Bảo, thủ Vĩnh Định. Rất hiếm.
Chưa thấy tài liệu nào đề cặp đến. Có khả năng là độc bản.ImageImage

Vĩnh Định Thông Bảo.
Cùng dáng tiền và chất liệu với đồng trên.

ImageImage
Chúc mừng anh CV!
Viên Chính Hoà - Vĩnh định thủ của anh chuẩn rồi
Tôi cũng nghiên cứu sâu về loại này. Hiện nay viên của anh là viên thứ 3 tôi thấy ( có giữ ảnh ): 1 viên của anh Lê Hoan Hưng, 1 viên VN mình bán đi Trung quốc.
Viên chính hoà - bảo tay dài của anh theo tôi là bị lỗi nhưng rất đẹp - Viên đấy mới đọc bản anh ạ

Posted: Fri 27 Jun, 2014 6:25 am
by Chim Việt
Cám ơn anh NH đã đóng góp tài liệu về đồng Chính Hoà thủ Vĩnh Định.

Về đồng Chính Hoà Bảo tay dài thì tôi chụp ảnh lớn để thấy dể hơn.
Theo tôi thì nếu bị lổi in chồng thì tất cã các chữ khác cũng bị lổi giống in chồng.
Lúc nào có dịp tôi sẽ tìm một vài khiá cạnh khác để xác định cho chính xác.


Image

Posted: Sat 28 Jun, 2014 5:04 am
by Chim Việt
Chính Hoà Thông Bảo, thủ Thiệu Phù.
Tiền đúc bằng đồng đỏ dưới thời chúa Nguyễn
và có dáng giống tiền Thiệu Phù.

ImageImage

Thiệu Phù Nguyên Bảo
ImageImage

Posted: Sun 29 Jun, 2014 5:47 am
by Chim Việt
Chính Hoà Thông Bảo thủ Xưng Pháp. Tiền của bộ thủ này khá đẹp.

ImageImage

Xưng Pháp Nguyên Bảo
ImageImage


Posted: Sun 10 Aug, 2014 8:05 pm
by Chim Việt
Chính Hoà Thông Bảo.Tiền đúc bằng đồng đỏ dưới thời chúa Nguyễn.

Khác với tiền đã giới thiệu phía trên, tiền này chữ Hoà đúc triện.


ImageImage

Re: Chính Hoà Thông Bảo, Bảo tay dài

Posted: Mon 02 Feb, 2015 6:44 am
by caymai
Bác CV viết:
Chính Hoà Thông Bảo tiền kẽm.
Đặc biệt trong chữ Bảo có bộ TRÂN. Rất hiếm gặp

Tôi tra hết các bộ thủ Hán ngữ (214 bộ thủ) không tìm được bộ nào là bộ TRÂN cả, xin bác nói rõ hơn được không? Tks!