Chính Hoà Thông Bảo, Bảo tay dài

Tiền các đời vua Việt Nam
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Re: Chính Hoà Thông Bảo, Bảo tay dài

Post by Chim Việt » Wed 04 Feb, 2015 1:08 am

Vai bên phải của chữ Bảo bình thường là bộ Nhĩ (尔). Đồng này lại là bộ Trân 珍 trân.

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Re: Chính Hoà Thông Bảo, Bảo tay dài

Post by Chim Việt » Wed 04 Feb, 2015 1:09 am

Vai bên phải của chữ Bảo bình thường là bộ Nhĩ (尔). Đồng này lại là bộ Trân 珍.

zonbee378
Posts: 2
Joined: Sat 14 Mar, 2015 8:48 am

thanks

Post by zonbee378 » Sat 14 Mar, 2015 1:37 pm

cảm ơn bạn đã viết bài và chia sẽ những thông tin có ích cho mọi người và tôi. ủng hổ bạn ngày một thành công trong công việc và đời sống

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests