nhờ các bác giúp giùm em

Tiền các đời vua Việt Nam
Post Reply
hanphunu
Posts: 1
Joined: Thu 09 May, 2013 8:07 am

nhờ các bác giúp giùm em

Post by hanphunu » Thu 09 May, 2013 8:15 am

em có 2 tờ 2 đồng VN nhưng không biết giá như thế nào.
nhờ ACE chỉ bảo giùm.
em không biết post hình ACE thông cảm nha
xin nói thêm 2 tờ 2 đồng này hiếm ở chỗ là theo số sơri nha các ACE

phuongtu
Posts: 59
Joined: Wed 12 Dec, 2012 1:53 am
Location: Thai Nguyen

Post by phuongtu » Sat 11 May, 2013 3:49 am

Bạn không post hình thì mô tả cho mọi người biết, như vậy mới đánh giá được chứ, seri thế nào mà bạn biết là hiêm?

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests