Page 1 of 1

Mấy anh chị cho e hỏi tờ này là tiền gì và gi

Posted: Thu 28 Feb, 2013 12:10 pm
by dautay82

Posted: Thu 28 Feb, 2013 12:19 pm
by Ngọc Hải
500 kip Lào tương đương 1400 đ VN
Tiền đang tiêu dùng, không có giá trị
NH

Posted: Thu 28 Feb, 2013 2:29 pm
by dautay82
Thanks nha