Page 1 of 1

Nhờ các cao thủ xác định dùm!!!!

Posted: Thu 17 Jan, 2013 10:36 am
by quocnguyen47
Tôi mới vào diễn gia đàn nên cách thức up ảnh chưa rành lắm.Mới chuyển qua Picasa dùng thử. Đây là những đồng tiền gì vậy mọi ngươi???
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0 ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/7 ... directlink
Mặt trước và sau của 1 đồng:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/J ... directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/R ... directlink

Posted: Fri 18 Jan, 2013 1:45 am
by phuongtu
Đồng thứ nhất tôi khôg biết, đồng thứ 2 là Gia Long thông bảo, đồng thứ 3 là Thành Thái thông bảo, mặt sau có chữ thập văn. 2 đồng là tiền triều Nguyễn

Posted: Fri 18 Jan, 2013 10:24 am
by quocnguyen47
phuongtu wrote:Đồng thứ nhất tôi khôg biết, đồng thứ 2 là Gia Long thông bảo, đồng thứ 3 là Thành Thái thông bảo, mặt sau có chữ thập văn. 2 đồng là tiền triều Nguyễn
Cám ơn bạn nhiều!!!
Còn đồng tiền hình oval cao thủ nào giúp dùm mình cái!