Tiền Thiên Đức thông bảo

Tiền các đời vua Việt Nam
Post Reply
tutvgt
Posts: 14
Joined: Mon 18 Jun, 2012 2:22 am
Location: Hải Phòng

Tiền Thiên Đức thông bảo

Post by tutvgt » Tue 13 Nov, 2012 1:15 am

Tháng 2 năm 544 Lý Bí tuyên bố dựng nước, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, đặt niên hiệu là Thiên Đức. Vua Lý Nam Đế cho đúc đồng Thiên Đức thông bảo. Như vậy tiền Thiên Đức là tiền đầu tiên của Việt Nam chứ không phải là tiền Thái Bình Hưng Bảo của vua Đinh.
Được biết khảo cổ đã tìm thấy tiền Thiên Đức. Bác nào có ảnh có thể up lên cho anh em được chiêm ngưỡng!!!

User avatar
Ngọc Hải
Posts: 1320
Joined: Thu 03 Aug, 2006 4:18 am
Location: Hà Nội - Việt Nam

Post by Ngọc Hải » Tue 13 Nov, 2012 1:58 am

Hiện nay chưa thấy tiền Thiên Đức thông bảo Việt nam. Thời Ngũ đại thập quốc - Trung quốc có tiền Thiên Đức thông bảo & TĐ trọng bảo.
Tôi cũng đã gặp các anh chị cả 2 bảo tàng lịch sử ( Bảo tàng Hà Nội & Tp Hồ Chí Minh ) đều không có mẫu tiền này. Những người chơi cổ tiền cũng không ai có.
Có thể khảo cổ đã tìm thấy mẫu Thiên Đức thông bảo của Trung Quốc....( phỏng đoán )
Mọi thứ đều có thể...chúng ta phải chờ đợi thôi...
NH

User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Post by haanh167 » Tue 13 Nov, 2012 2:02 am

Chơi cổ tiền cũng nên có một số kiến thức nhất định thế này:
1. Không có sử nào ghi vùa Lý nam Đế đức tiền Thiên đức năm 544, đặt niên hiệu là Thiên đức thì có.
2. Cho đến niên hiệu Khai nguyên nhà Đường năm 713 mới xuất hiện tiền "thông bảo" tại trung Quốc, do đó không thể có trước đó.
Cứ gặp nhưng đừng tìm
Bởi tìm sẽ không bao giờ gặp!

tutvgt
Posts: 14
Joined: Mon 18 Jun, 2012 2:22 am
Location: Hải Phòng

Post by tutvgt » Tue 13 Nov, 2012 3:29 am

trong cuốn Danh nhân đất Việt có bài nói về Lý Nam Đế và nước Vạn Xuân, giáo sư Trần Quốc Vượng đã viết: "Lý Bí là người Việt Nam đầu tiên xưng Hoàng đế (Việt đế theo sử bắc hay Nam Đế theo sử Nam) và bãi bỏ chính sóc (lịch) của Trung Quốc, ông cũng đặt cho Vạn Xuân và triều đại mới một niên hiệu riêng, Đại Đức theo sử Bắc hay Thiên Đức theo sử Nam. (Thiên Đức đúng hơn vì khảo cổ đã tìm thấy những đồng tiền Thiên Đức đúc thời Lý Nam Đế).
Không lẽ giáo sư Trần Quốc Vượng đã nhầm?!!!
Tôi cũng nghĩ nếu có tiền Thiên Đức thì là Thiên Đức .... gì đó chứ không phải là Thiên Đức Thông Bảo.

User avatar
DungDang
Posts: 362
Joined: Fri 28 Jul, 2006 5:40 am
Location: Gia Ðịnh

Post by DungDang » Wed 14 Nov, 2012 8:24 am

tutvgt wrote:trong cuốn Danh nhân đất Việt có bài nói về Lý Nam Đế và nước Vạn Xuân, giáo sư Trần Quốc Vượng đã viết: "Lý Bí là người Việt Nam đầu tiên xưng Hoàng đế (Việt đế theo sử bắc hay Nam Đế theo sử Nam) và bãi bỏ chính sóc (lịch) của Trung Quốc, ông cũng đặt cho Vạn Xuân và triều đại mới một niên hiệu riêng, Đại Đức theo sử Bắc hay Thiên Đức theo sử Nam. (Thiên Đức đúng hơn vì khảo cổ đã tìm thấy những đồng tiền Thiên Đức đúc thời Lý Nam Đế).
Không lẽ giáo sư Trần Quốc Vượng đã nhầm?!!!
Tôi cũng nghĩ nếu có tiền Thiên Đức thì là Thiên Đức .... gì đó chứ không phải là Thiên Đức Thông Bảo.
Thời nay giáo sư - tiến sĩ nhầm tùm lum là chuyện rất thường. Cứ theo dõi các ấn phẩm trên thị trường và phương tiện thông tin đại chúng sẽ thấy ngay :(
Sự phùng như ý nghi hưu tức.
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
dungdang

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest