Các bác xem hộ em đây là xu gì vây?

Tiền các đời vua Việt Nam
Post Reply
tutvgt
Posts: 14
Joined: Mon 18 Jun, 2012 2:22 am
Location: Hải Phòng

Các bác xem hộ em đây là xu gì vây?

Post by tutvgt » Tue 16 Oct, 2012 8:24 am

Image
Image

chữ ở mặt trước giống chữ Thái đức thông bảo, nhưng chữ ở mặt sau không thấy giống chữ vạn tuế, các bác xem hộ em là tiền gì?!!!

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests