Những mẫu tiền kẽm chưa công bố

Tiền các đời vua Việt Nam
Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Thu 20 Dec, 2012 6:46 pm

Hì Hì. Đoán thử tiếng Việt không dấu như thế nào.

"Quangai e co dong an phap la lam"

Nếu người TQ viết thì phải đọc từ Phải qua Trái, thêm tí dấu thì

"Lâm là Pháp ăn đống cõ e ngại quá" :)

Happy Holidays

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Tiếp tục giới thiệu tiền kẽm Nguyên Phong Thôn

Post by Le Hoan Hung » Sat 22 Dec, 2012 12:09 pm

1/ Nguyên Phong TB dạng An Nam Tuyền phổ ( tiền kẽm dạng giống tiền đồng đỏ)

Image

Uploaded with ImageShack.us

2/ Nguyên Phong TB dạng ANTP (dạng khác)

Image

Uploaded with ImageShack.us

3/ Nguyên Phong TB dạng ANTP ( tiền kẽm dạng tiền An Pháp thủ)

Image

Uploaded with ImageShack.us

4/ Nguyên Phong TB dạng tiền kẽm viết lối Bắc Tống

Image

Uploaded with ImageShack.us

5/ Nguyên Phong TB dạng tiền kẽm viết lối Bắc Tống ( viết triện)

Image

Uploaded with ImageShack.us
Lê Hoan Hưng

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Sun 23 Dec, 2012 12:33 am

Đồng Nguyên Phong Thông Bảo kẽm viết triện rất hiếm. Vậy tính đến nay thì tôi chĩ thấy được có 2 đồng. Đó là tính luôn đồng của anh Hưng.

[Image]Image

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Tiếp tục giới thiệu tiền kẽm

Post by Le Hoan Hung » Sun 30 Dec, 2012 8:36 am

6/ Nguyên Phong Thông bảo tiền kẽm viết theo lối tiền Nhật (Mậu Dịch tiền): Dạng chữ nhỏ Thông 1 chấm
Image

Uploaded with ImageShack.us

7/ Nguyên Phong Thông bảo tiền kẽm viết theo lối tiền Nhật (Mậu Dịch tiền): Dạng chữ lớn , biên hẹp, Thông 1 chấm

Image

Uploaded with ImageShack.us

8/ Nguyên Phong Thông bảo tiền kẽm viết theo lối tiền Nhật (Mậu Dịch tiền): Dạng chữ lớn , biên rộng, Thông 1 chấm

Image

Uploaded with ImageShack.us


9/ Nguyên Phong Thông bảo tiền kẽm viết theo lối tiền Nhật (Mậu Dịch tiền): Dạng chữ lớn , biên rộng, Thông 2 chấm

Image

Uploaded with ImageShack.us

10/ Nguyên Phù Thông bảo tiền kẽm viết theo lối tiền Bắc Tống

Image

Uploaded with ImageShack.us
Lê Hoan Hưng

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Tiếp tục giới thiệu tiền kẽm

Post by Le Hoan Hung » Sun 06 Jan, 2013 2:14 pm

1/ Quang Trung Thông bảo : dạng chữ nhỏ

Image

Uploaded with ImageShack.us

2/ Quang Trung Thông bảo : dạng chữ lớn ( chú ý so sánh chữ Bảo với dạng 1)

Image

Uploaded with ImageShack.us


3/ Thái Bình Thánh bảo ( dạng tiền nhỏ ANTP )

Image

Uploaded with ImageShack.us

4/ Thái Bình Thông bảo -mặt lưng Chấm trên Trăng dưới

Image

Uploaded with ImageShack.us


5/ Thái Bình Thông bảo ( dạng chữ lớn ) -mặt lưng Chấm trên Trăng dưới

Image

Uploaded with ImageShack.us

6/ Thái Bình Thông bảo -mặt lưng Nhị bên phải lỗ vuông

Image

Uploaded with ImageShack.us

( còn tiếp)
Lê Hoan Hưng

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Re: Tiếp tục giới thiệu tiền kẽm

Post by Chim Việt » Sun 06 Jan, 2013 5:43 pm

Anh Hưng có đồng Thái Bình lưng hai gạch bên phải quý quá. Xin giao lưu đồng hai chấm bên phải.

ImageImageMẫu tiền kẽm trên giống tiền đồng của chúa Nguyễn. Chữ Thông khác với những đồng tiền kẽm hay thấy sau này.

ImageImage

TVAd
Posts: 12
Joined: Sat 04 Jun, 2011 4:17 am
Location: hà nội

Post by TVAd » Fri 31 May, 2013 4:24 am

giao lưu với cái bác thái bình nguyên bảo tiền kẽm
Image
"SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG"

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Sun 02 Jun, 2013 1:54 am

Rất quý. Cám ơn

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests