Chả biết có đồng nào có giá trị không các bác nhỉ ! cụ kị để lại một h

Tiền các đời vua Việt Nam
Post Reply

huyinter1975
Posts: 25
Joined: Wed 22 Nov, 2006 7:38 am
Location: đà nẵng

Post by huyinter1975 » Mon 20 Aug, 2012 1:01 pm

Tiền Trung Quốc đấy bồ,trong các rum ở trang này cũng có nói rõ.
Tất cả có 4 đồng.

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest