Cảnh Hưng Thông bảo - Các loại mặt lưng

Tiền các đời vua Việt Nam
User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Fri 31 Aug, 2012 5:56 pm

Xin giới thiệu đồng Cảnh Hưng lưng Tân Dậu ( Theo yêu cầu của bác Hưng )


ImageImage

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Sun 09 Sep, 2012 10:33 am

Cảm ơn bác Phi Long đã giới thiệu đồng Cảnh Hưng TB lưng Tân Dậu là một trong vài dạng tiền quý hiếm của tiền Cảnh Hưng, bạn Minh Trí hãy cho biết đồng Cảnh Hưng TB- Tân Dậu bạn hiện có hay chỉ mượn hình ảnh giới thiệu?
Tiếp tục chuyên mục tôi giới thiệu hết các dạng Cảnh Hưng TB lưng có Chấm sau: Đã giới thiệu Chấm sau ở các vị trí 12h( Chấm trên lỗ vuông) , 1h30 ( Chấm góc trên phải lỗ vuông), 3h ( bên phải lỗ vuông), 4h30 ( Chấm góc dưới bên phải lỗ vuông)
Tiếp tục giới thiệu:
Chấm vị trí 6 h ( dưới lỗ vuông)

Image

Chấm ở vị trí 7h30 ( góc dưới bên trái lỗ vuông)

Image

Chấm ở vị trí 9 h ( bên trái lổ vuông):

Image


Image

Chấm 10 h 30 (góc trên bên trái lỗ vuông )

Image
Lê Hoan Hưng

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Sat 15 Sep, 2012 8:29 am

Giới thiệu 1 mẫu Cảnh Hưng thông bảo mặt lưng có Trung dưới , Chấm trên

Image

Cảnh Hưng thông bảo mặt lưng có Trung dưới, Chấm trái

Image

Cảnh Hưng thông bảo - mặt lưng góc trên phải lỗ vuông ( góc 1h30 ) có hình con gà ( hay là chim ) !?

Image

Phóng lớn hình

Image
Lê Hoan Hưng

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Sun 23 Sep, 2012 1:51 pm

Giới thiệu 2 mẫu tiền Cảnh Hưng TB có xoáy bên phải và bên trái

1/ Xoáy bên phải

Image

2/ Xoáy bên trái

Image

Cảnh Hưng TB- nhiều nét chữ lạ bên trái lỗ vuông

Image
Lê Hoan Hưng

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Sun 30 Sep, 2012 7:09 am

Giới thiệu 2 mẫu Cảnh Hưng Thông bảo mặt lưng có gạch thẳng trên lỗ vuông và gạch thẳng dưới lỗ vuông . Dự đoán còn 2 mẫu gạch thẳng bên phải và bên trái lỗ vuông

Mẫu gạch thẳng trên lỗ vuông

Image


Mẫu gạch thẳng dưới lỗ vuông

Image


Giới thiệu 2 mẫu có gạch thẳng từ góc nhọn của lỗ vuông: góc 1h30 và góc 4h30. Dự kiến có mẫu góc 7h30 và 10h30


Mẫu gạch thẳng từ góc lỗ vuông ( góc 1h30)


Image

Mẫu gạch thẳng từ góc dưới lỗ vuông ( góc 4h30)


Image
Lê Hoan Hưng

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Sun 30 Sep, 2012 7:10 am

Giới thiệu 2 mẫu Cảnh Hưng Thông bảo mặt lưng có gạch thẳng trên lỗ vuông và gạch thẳng dưới lỗ vuông . Dự đoán còn 2 mẫu gạch thẳng bên phải và bên trái lỗ vuông

Mẫu gạch thẳng trên lỗ vuông

Image


Mẫu gạch thẳng dưới lỗ vuông

Image


Giới thiệu 2 mẫu có gạch thẳng từ góc nhọn của lỗ vuông: góc 1h30 và góc 4h30. Dự kiến có mẫu góc 7h30 và 10h30


Mẫu gạch thẳng từ góc lỗ vuông ( góc 1h30)


Image

Mẫu gạch thẳng từ góc dưới lỗ vuông ( góc 4h30)


Image
Lê Hoan Hưng

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Sun 30 Sep, 2012 7:14 am

Giới thiệu 2 mẫu Cảnh Hưng Thông bảo mặt lưng có gạch thẳng trên lỗ vuông và gạch thẳng dưới lỗ vuông . Dự đoán còn có 2 mẫu gạch thẳng bên phải và bên trái lỗ vuông

Mẫu gạch thẳng trên lỗ vuông

Image


Mẫu gạch thẳng dưới lỗ vuông

Image


Giới thiệu 2 mẫu có gạch thẳng từ góc nhọn của lỗ vuông: góc 1h30 và góc 4h30. Dự đoán còn có các mẫu góc 7h30 và 10h30


Mẫu gạch thẳng từ góc lỗ vuông ( góc 1h30)


Image

Mẫu gạch thẳng từ góc dưới lỗ vuông ( góc 4h30)


Image
Lê Hoan Hưng

Chim Việt
Posts: 825
Joined: Fri 21 Jul, 2006 2:33 am
Location: Trường Sa

Post by Chim Việt » Mon 01 Oct, 2012 3:38 pm

Gạch ngang lỗ vuông, nhưng theo tôi thì tiền in lổi

ImageImage

User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Post by haanh167 » Mon 01 Oct, 2012 4:10 pm

triện chấm 12h
Image

Image
Cứ gặp nhưng đừng tìm
Bởi tìm sẽ không bao giờ gặp!

User avatar
be.hanoi
Posts: 44
Joined: Tue 03 Oct, 2006 5:11 am
Location: Hà nội

Post by be.hanoi » Tue 02 Oct, 2012 3:13 am

Em cũng xin theo bác Haanh167 với Triện chấm 12h , Triện chấm 12h thêm chút mặt , Triện với Chữ V góc đông nam = Việt nam ở Đông Nam Á :D :D
Image

Các bác đừng cười, em :oops: :oops:

User avatar
haanh167
Posts: 305
Joined: Tue 03 Mar, 2009 7:31 am
Location: Hà Nội

Post by haanh167 » Tue 02 Oct, 2012 3:20 pm

Đẹp, đẹp. 3 viên của bác Be.hanoi như là triện của quan vậy.
Loại triện thì phải đẹp như vậy chứ, thế mà lại xuất hiện 1 viên xấu tai hại.
Image


Lại còn thếm cái chấm góc 1h30 :lol:
Cứ gặp nhưng đừng tìm
Bởi tìm sẽ không bao giờ gặp!

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Fri 05 Oct, 2012 4:09 am

Cảnh Hưng Thông bảo -viết triện mặt sau có Chấm và Trăng trên

Image

Cảnh Hưng TB - viết triện mặt sau có Chấm phải lỗ vuông

Image


Cảnh Hưng Thông bảo -viết triện mặt lưng có Chấm dưới lỗ vuông ( tham khảo )

Image


Cảnh Hưng Thông bảo - mặt lưng có xoáy nhỏ trên lỗ vuông

Image
Lê Hoan Hưng

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Sat 13 Oct, 2012 1:48 pm

Cảnh Hưng TB có xoáy nhỏ bên phải lỗ vuông

Image

Một số dạng Cảnh Hưng TB mặt lưng có 2 Chấm

1/ hai Chấm bên phải lỗ vuông

Image

2/ hai Chấm góc 4h30

Image

3/ hai Chấm dưới lỗ vuông

Image

4/ hai Chấm góc 10h 30

Image
Lê Hoan Hưng

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Sat 20 Oct, 2012 5:11 am

Giới thiệu một số dạng Cảnh Hưng TB

1/ Mặt sau có 1 gạch trên lỗ vuông và chữ Công ( dưới )

Image

2/ Mặt sau chữ Công ( dưới ) và chữ Gia (? hay 2 nét nguyệt ) trên lỗ vuông

Image

3/ Mặt sau chữ Công hay dấu x (?)

Image

4/Mặt sau là chữ Nhị ( lỗi từ chữ Công !? -nếu cộng thêm gờ dưới của lỗ vuông thì thành chữ Tam)

Image
Lê Hoan Hưng

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Fri 26 Oct, 2012 7:20 am

Tiếp tục giới thiệu tiền Cảnh Hưng
1/ Cảnh Hưng Thông bảo mặt lưng Bạch dưới và Chấm trái lỗ vuông

Image


2/ Cảnh Hưng TB mặt lưng chữ Tây và Chấm góc 7h30


Image
Lê Hoan Hưng

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest