Giao lưu tiền Gia Long thông bảo

Tiền các đời vua Việt Nam
Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Fri 05 Oct, 2012 3:43 am

Tiếp tục giới thiệu tiền Gia Long TBTiền kẽm Gia Long TB lệch chữ mặt trước và sau

Image
Lê Hoan Hưng

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Sat 13 Oct, 2012 1:35 pm

Hai dạng tiền lớn Gia Long Thông bảo có Chấm

1/ Chấm bên trái lỗ vuông ( hơi nhích lên )

Image

2/ Chấm bên phải lỗ vuông ( hơi nhích lên )

Image
Lê Hoan Hưng

Le Hoan Hung
Posts: 94
Joined: Thu 02 Aug, 2012 3:17 pm
Location: TP.HCM

Post by Le Hoan Hung » Sat 20 Oct, 2012 5:01 am

Giới thiệu tiền Gia Long Thông bảo: Từ trái sang phải đồng số 1 :Dạng trung Thông đầu vuông chữ nhỏ ( trung dạng tiểu tự) và đồng thứ 2 : Dạng trung,Thông đầu vuông chữ lớn (Trung dạng đại tự) dạng này chưa thấy giới thiệu trong chuyên mục nên giới thiệu bổ sung, sách tuy cho đồng đại dạng cấp 8 hơn đồng tiểu dạng 2 cấp ( tiểu dạng cấp 10 ) nhưng trong thực tế tìm thấy không dể ( như đồng cấp 8 có trăng trên dưới lỗ vuông ở mặt sau chẳn hạn ).

Image

Tiền Gia Long Thông bảo Thông đầu vuông : giới thiệu 2 dạng phân biệt dạng trên do lối viết chữ Thông có bộ xước khác, đồng bên trái trong sách giới thiệu là đồng đoản bảo ( Bảo ngắn ), đồng thứ 2 dạng lớn danh mục không giới thiệu

Image
Lê Hoan Hưng

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Sun 18 Nov, 2012 4:31 pm

Gia Long Thông Bảo (tiền tạp chất như 1 số đồng Cảnh Hưng,Chiêu Thống):

Image

Uploaded with ImageShack.us
Image

Uploaded with ImageShack.us

User avatar
minhtri
Posts: 77
Joined: Wed 16 Dec, 2009 1:00 pm
Location: HCM

Post by minhtri » Mon 24 Dec, 2012 4:28 pm

Gia Long Thông Bảo đk 27mm:

Image

Uploaded with ImageShack.us

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest