Page 1 of 1

Kien Phuc Thong Bao

Posted: Tue 28 Apr, 2015 3:53 pm
by brendanlam
Cac bac co the giup em coi dong nay ghi gi? co fai la KIEN PHUC THONG BAO khong?

Image

Re: Kien Phuc Thong Bao

Posted: Wed 29 Apr, 2015 4:54 am
by Chim Việt
Tiền với niên hiệu Hồng Đức của vua Lê Thánh Tông AD 1470-1497

Re: Kien Phuc Thong Bao

Posted: Wed 29 Apr, 2015 5:03 am
by brendanlam
Cam on bac Chim Viet, hen la chua mua. Hihihi

Re: Kien Phuc Thong Bao

Posted: Wed 29 Apr, 2015 10:10 am
by nt
Sư phụ brendanlam cứ hay đùa....
Bác sinh động numis bằng cách hỏi này cũng khá sáng tạo và đáng khâm phuc...!!!
Đồng tiền chữ quá đep. rõ ràng , mà đem ra hỏi thì quả thật bác đang DỡN với các sư phụ tiền cổ trên numis rồi.. [-X
Em cũng tò mò tính tìm sách tra cừu dùm bác, mà may quá đã có sư phụ trả lời rồi.. nên cũng đỡ mất thì giờ.....:lol: :twisted:

Re: Kien Phuc Thong Bao

Posted: Sun 03 May, 2015 5:12 am
by caymai
:D