Nhờ các bác chỉ giáo

Tiền các đời vua Việt Nam
Post Reply
User avatar
DungDang
Posts: 362
Joined: Fri 28 Jul, 2006 5:40 am
Location: Gia Ðịnh

Nhờ các bác chỉ giáo

Post by DungDang » Wed 01 Aug, 2007 5:55 am

Xin hỏi các bác cổ tiền, đồng này đọc là Gia Hựu Bình Bảo hay Gia Bình Hựu Bảo. Tôi thấy đọc Gia Hựu thì thuận hơn có phải không. Các bác cho ý kiến giúp em.
Image; Image
Sự phùng như ý nghi hưu tức.
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
dungdang

User avatar
NguyenToanThang
Posts: 571
Joined: Tue 30 May, 2006 7:41 am

Post by NguyenToanThang » Fri 03 Aug, 2007 1:57 pm

Theo em thì đồng này đọc là Gia hựu bình bảo. :lol:

Post Reply

Return to “Tiền cổ Việt Nam”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest