Chất Lượng Tiền Giấy Theo Định Nghĩa Quốc Tế - Banknote Grading

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Chất Lượng Tiền Giấy Theo Định Nghĩa Quốc T

Post by 9PN » Tue 07 Nov, 2006 6:50 am

Bạn muốn biết Tiền Giấy của bạn thuộc diện nào thì xem cách của Quốc Tế định nghĩa dưới đây:
- Cách đọc theo chiều dọc, ví dụ UNC thì phải có Edges (Góc tờ tiền), Folders (có dấu xấp lại), Paper Color (màu), Tear (rách),....

Image

Image
.
Tiền US Đô La Mỹ:

Năm xưa tờ bạc Mỹ chưa cắt ra thì chỉ có 2 loại 18 hay 12 tờ trên 1 tờ giấy lớn trong lúc in. Bây giờ thì giấy lớn hơn nên chứa được 32 tờ nhỏ. Vị trí của tờ bạc theo số:
Image

Tờ lớn cở có 32 tờ con:
Image

Nếu bạn muốn biết thêm như chử ký thì vào đây:
http://www.uspapermoney.info/sign/
..
Thêm nữa thì vào trang chính:
http://www.uspapermoney.info/
.
.
Last edited by 9PN on Sun 07 Feb, 2010 12:30 am, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 07 Feb, 2010 12:24 am

Hôm nay viết tiếp về công ty PMG, một công ty cho điểm theo chất lượng tờ bạc và cũng nỗi tiếng trên thị trường.
Sau này có thêm vài công ty nữa nhưng cho điểm tùm lum à..


http://www.pmgnotes.com/grading/grading1.asp

Cách cho điểm:

Image

Thêm chi tiết mặc dù mình hay gọi tờ tiền giấy có chất lượng UNC

Image
Image
Image

Giá tiền cho mỗi tờ. Giá này chỉ tính cho những tờ bạc có giá trị dưới $3000 trên thị trường.
Nếu giá trị trên $3000 thì phải trả $100 cho dịch vụ cho điểm:

Image


.

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest