Page 1 of 1

Một vài hình ảnh về ngân hàng Đông Dương

Posted: Tue 03 Oct, 2006 9:26 am
by viet-numis
Image

Chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Sài gòn 1875

Image

Chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Sài gòn 1927

Image

Chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Hà nội 1901

Image

Chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Hà nội 1906 : phòng tiếp khách V.I.P

Image

Chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Hải phòng : Phân loại bạc

Các ảnh trên được chụp lại từ cuốn "Des pionniers en extrême-orient" của tác giả Marc Meuleau