Một vài hình ảnh về ngân hàng Đông Dương

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Một vài hình ảnh về ngân hàng Đông Dương

Post by viet-numis » Tue 03 Oct, 2006 9:26 am

Image

Chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Sài gòn 1875

Image

Chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Sài gòn 1927

Image

Chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Hà nội 1901

Image

Chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Hà nội 1906 : phòng tiếp khách V.I.P

Image

Chi nhánh ngân hàng Đông Dương tại Hải phòng : Phân loại bạc

Các ảnh trên được chụp lại từ cuốn "Des pionniers en extrême-orient" của tác giả Marc Meuleau

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests