Trang mới về giới thiệu tiền giấy Việt Nam

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Trang mới về giới thiệu tiền giấy Việt Nam

Post by tomcat1988 » Tue 26 Sep, 2006 7:57 pm

Nhan Định Bang

HồHải
Posts: 327
Joined: Sat 19 Aug, 2006 5:23 pm
Location: California

Tiền Giấy VN

Post by HồHải » Wed 27 Sep, 2006 2:13 am

Anh Tomcat

Cám ơn anh Tomcat đã giới thiệu trang web này. Cách trình bày rất có thứ tự và hình ảnh scan rất đẹp và rỏ ràng. Chỉ có một cái là hình scan, khi coi cứ cảm tưởng như tờ tiền bị cắt đi vậy đó.

Nếu anh quen hay biết người tạo ra trang web này thì anh nên mời anh ta tham dự vào Viet-Numis đi.

Hải

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest