Đồng tiền trong thơ ca Việt Nam

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
phuongtu
Posts: 59
Joined: Wed 12 Dec, 2012 1:53 am
Location: Thai Nguyen

Đồng tiền trong thơ ca Việt Nam

Post by phuongtu » Tue 26 Aug, 2014 3:51 am

Từ xưa, đồng tiền không chỉ là vật ngang giá để mua bán hàng hoá mà còn đi vào thơ ca. Em khởi xướng chủ đề này, mời các bác tham gia cho diễn đàn thêm vui !
Một quan là sáu trăm đồng
Chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi
Chồng em cưỡi ngựa vinh quy
Hai bên có lính hầu đi dẹp đường.
(Ca dao)

phuongtu
Posts: 59
Joined: Wed 12 Dec, 2012 1:53 am
Location: Thai Nguyen

Post by phuongtu » Wed 27 Aug, 2014 2:23 am

ĐI CHỢ TÍNH TIỀN (Ca dao)


Một quan tiền tốt mang đi,
Nàng mua những gì chàng tính chẳng ra.
Thoạt tiên mua ba tiền gà,
Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầu.
Trở lại mua sáu đồng cau,
Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng.

Có gì mà tính chẳng thông?
Tiền rưỡi gạo tẻ, sáu đồng chè tươi.
Ba mươi đồng rượu chàng ơi,
Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng vàng.
Hai chén nước mắm rõ ràng,
Hai bảy mười bốn,kẻo chàng hồ nghi.
Hăm mốt (21) đồng bột nấu chè,
Mười đồng nải chuối, chẵn thì một quan.

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest