Tiền kim loại (Tiền Trung Quốc và Nhật bản trùng niên hiệu với Việt Nam)

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
meiying
Posts: 72
Joined: Wed 24 May, 2006 2:43 pm

Tiền kim loại (Tiền Trung Quốc và Nhật bản trù

Post by meiying » Sun 20 Aug, 2006 11:07 am

Image

Image

Image

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests