Tiền mẫu Việt Nam - Quy định về cách đóng ký hiệu trên tiền mẫu

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Tiền mẫu Việt Nam - Quy định về cách đóng ký

Post by vominhcuong » Mon 17 Oct, 2011 4:39 am

Các quy định về cách đóng ký hiệu trên tiền mẫu

a) Từ tháng 11/2001:
Quyết định 1506/2011/QĐ-NHNN ngày 30/11/2001 của Ngân hàng nhà nước
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/
Tiền giấy mẫu được in thêm chữ “Tiền mẫu” hoặc chữ “SPECIMEN”. Ngoài hàng số sêri tượng trưng (ở vị trí tương ứng như đối với tiền giấy) gồm 2 chữ cái và các chữ số “0”, ở mặt trước của tiền mẫu được in thêm hàng số sêri để phục vụ cho việc quản lý tiền mẫu
Phân tích nội dung văn bản:
Như vậy, từ tháng 11/2001, toàn bộ tiền mẫu đều được đánh số seri để phục vụ quản lý

b) Từ tháng 5/1999 đến 10/2001:
Quyết định 179/1999/QĐ-NHNN6 ngày 22/5/1999 của Ngân hàng nhà nước
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/
Tiền mẫu trong quy chế này bao gồm tiền giấy mẫu, tiền kim loại mẫu, là đồng tiền có đầy đủ các yếu tố tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng như các loại tiền được ngân hàng nhà nước công bố lưu hành, được in thêm chữ “Tiền mẫu” hoặc chữ “SPECIMEN“. Ngoài 2 hàng số sê ri tượng trưng (ở vị trí tương ứng như đối với tiền giấy) gồm 2 chữ cái và các chữ số “0“, ở mặt trước của một số loại tiền mẫu được in thêm hàng số sê ri để phục vụ cho việc quản lý phát hành tiền mẫu
Phân tích nội dung văn bản:
1/ Như vậy, từ tháng 5/1999 đến 10/2001, chỉ có 1 số loại tiền mẫu có in thêm seri để quản lý. Đến tháng 11/2001, toàn bộ tiền mẫu đều được in thêm seri để quản lý.
2/ Kết hợp nội dung của (a) và (b):
Từ tháng 5/1999 tiền mẫu chỉ có in "TIỀN MẪU" hoặc "SPECIMEN".
Nếu in từ khác, ví dụ "GIẤY MẪU" là hàng củ chuối nha mấy bác
Nếu in "TIỀN MẪU" hoặc "SPECIMEN" nhưng seri không phải là các chữ số "0" thì cũng HÀM NGHI nha mấy bác

c) Từ tháng 4/1993 đến 4/1999Quyết định 83/QĐ-NH6 ngày 23/4/1993 của Ngân hàng nhà nước
(chưa tìm được văn bản này)

d) Trước tháng 3/1993
Chưa tìm được văn bản này để nghiên cứu tờ mẫu seri KK tờ 2000 đồng số lớn năm 1988

--------------------------------

Mời các bác hỗ trợ thêm thông tin để:
1) có cở sở khẳng định tờ tiền mẫu nào củ chuối. Nhất là tờ 2 hào thuốc trừ sâu.
2) dựa vào quy định tiền mẫu như trên, các bác thống kê các loại tiền mẫu của mỗi loại mệnh giá tiền để sưu tập.
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest