Page 1 of 1

Thông tin và giá cả về tiền xu thế giới

Posted: Thu 02 Jun, 2011 2:00 pm
by NV
Các bạn có thể vào trang mạng dưới đây để tìm thông tin và giá cả của những tiền xu trên thế giới. Giá ở trang mạng này không được chính xác lắm so với auction price nhưng cũng là tài liệu tốt để tham khảo.

http://www.ngccoin.com/poplookup/World- ... Guide.aspx

NV