Thông tin và giá cả về tiền xu thế giới

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
NV
Posts: 105
Joined: Thu 11 Jan, 2007 1:26 am
Location: California

Thông tin và giá cả về tiền xu thế giới

Post by NV » Thu 02 Jun, 2011 2:00 pm

Các bạn có thể vào trang mạng dưới đây để tìm thông tin và giá cả của những tiền xu trên thế giới. Giá ở trang mạng này không được chính xác lắm so với auction price nhưng cũng là tài liệu tốt để tham khảo.

http://www.ngccoin.com/poplookup/World- ... Guide.aspx

NV
*The opportunity to buy a rare coin is often rarer than the coin itself.

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests