Xu Bùa Hộ Mạng. Sách tham khảo dòng tiền nước Hàn

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Xu Bùa Hộ Mạng. Sách tham khảo dòng tiền nước

Post by 9PN » Thu 19 May, 2011 4:27 am

Sau khi xem trang mạng thì sách này không có vấn đề nên cho lên diển đàn để anh em nghiên cứu.

Sách in năm 1910 viết về xu của nước Korea (Triều Tiên & Hàn Quốc) ...


ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest