Gửi tiền trong phong bì phạt 1 triệu đồng

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Thu 03 Jun, 2010 2:19 pm

Mục d) và đ) cần phải rõ ràng hơn....
Chử "Gửi tiền Việt Nam,..." chắc phải đổi thành "Gửi tiền đang lưu hành ở Việt Nam,...." thì có lẻ rõ ràng hơn...

Các bác cứ khai báo "Tiền xưa Sưu Tầm" và cho biết trị giá (thường thì trị giá nhỏ hơn :P ) chứ giấu thì đương nhiên tội lớn rồi...

9PN nhận nhiều thư gởi về Mỹ, ngoài bì thư họ khai Hải Quan tại quốc gia của họ là "Numismatic Item" và chẳng mất hay hỏi tội gì.


User avatar
gokien
Posts: 1961
Joined: Mon 18 Sep, 2006 3:40 am
Location: hai phong
Contact:

Post by gokien » Thu 03 Jun, 2010 3:17 pm

nt wrote:Cám ơn GK đã cung cấp toàn văn bản về việc cấm này...
Theo văn bản cuả TTVN thì các bác sưu tầm Tiền/Tem ở ViệtNam bị cấm cửa vói thế giới trong và ngoài nước thật rồi..!!?? :cry:
ở VN văn hoá sưu tầm tem + tiền chưa phổ cập nên khi xây dựng luật họ cũng không nhớ tới và tạo điều kiện cho hoạt động văn hoá này

chứ như 1 số nước có phong trào sưu tập rộng rãi như Mỹ thì người chơi không phải lo nhiều
9PN wrote:

9PN nhận nhiều thư gởi về Mỹ, ngoài bì thư họ khai Hải Quan tại quốc gia của họ là "Numismatic Item" và chẳng mất hay hỏi tội gì.

Luật VN là thế hy vọng sẽ có sửa đổi hoặc có 1 hướng đi thoải mái tạo điều kiện cho người sưu tầm.
- kết nối người chơi tem & tiền VN
- khám phá con tem nhỏ - tận hưởng niềm vui lớn
- mỗi con tem là một nốt nhạc để chúng ta viết lên nhạc phẩm của mình

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest