...

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
nguyên nguyễn
Posts: 20
Joined: Sat 30 May, 2009 10:19 am

...

Post by nguyên nguyễn » Sat 13 Mar, 2010 5:17 am

....
Last edited by nguyên nguyễn on Fri 31 Dec, 2010 3:00 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 14 Mar, 2010 10:13 am

Sự thật vẫn là sự thật...: Dù ai cố bóp méo, bẻ cong, bịa đặt, cương ép, thì lâu ngày cũng lòi ra sự thật.....Shame cho những kẻ bóp méo vì ý đồ...!!!Tội nghiệp cho người tin vào sự sai trái...:D :oops: :twisted: :roll:
Dù ai nói ngả nói nghiêng....
Sự Thật" vẫn vững như kiềng ba chân... :D :oops: :

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests