Page 1 of 1

Giao lưu các hiệu tiền Khai Nguyên

Posted: Mon 22 Feb, 2010 4:38 am
by miaka
Nhân dịp xuân mới,thay cho những lời chúc xuân đầu năm
Mời các bác giao lưu các hiệu tiền Khai Nguyên chính triều hoặc phỏng đúc

Image

Khai Nguyên Minh Tống thủ - tiểu tự

Image

Khai Nguyên Hoàng Ân thủ


Image

Khai Nguyên Trảo Chính Long thủ


Image


Khai Nguyên Dị thư Cảnh Hựu thủ


Posted: Mon 22 Feb, 2010 4:50 am
by miaka
Image
Image

Khai Nguyên - hậu Hưng theo kiểu Đảo tiền
Image

Khai Nguyên tiểu tự Thuần Hy thủImage

Khai Nguyên - dị Quốc Đường Quốc thủ
Image
Image

Khai Nguyên Càn Nguyên - Thiệu Phù thủ ( tiền đồng đỏ )Image

Khai Nguyên thực tự Cảnh Đức thủ

Posted: Mon 22 Feb, 2010 5:04 am
by sưu tầm tiền
Mượn máy thằng em giao lưu với bác Miaka . 3 viên Khai Nguyên 3 đường kính ,3 kiểu mặt trăng . Chúc bác có nhiều hàng độc

Image

Posted: Mon 22 Feb, 2010 7:42 am
by T-coin
Giao lưu cùng các bác cho xôm tụ đất cổ tiền đầu năm.
Image