Xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm tại VN

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
vominhcuong
Posts: 367
Joined: Sat 22 Mar, 2008 3:01 am
Location: CLB sưu tầm Gia Định

Xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm t

Post by vominhcuong » Thu 05 Nov, 2009 10:06 am

Nghị định 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 về xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam
http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pag ... ocid=91353
Quy định này vừa ban hành, các bác cổ tiền lưu ý nhé.
HẦM VƯỢT SÔNG ơi ... "dìm và dắt", "chậm mà chắc" !!!

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest