Bói tiền qua ... "chữ"

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Fri 16 Apr, 2010 7:58 am

Thời đó miền bắc sài bộ 1958. Tờ 1 đồng không có hình bác Hồ. Tờ 10 đồng thì lớn tiền quá, bộ đội đi B đâu có lĩnh lương tiền mặt mang theo bên mình. Vậy sao ta ? Có thiệt như vậy không ? Bộ 1951 thì càng không có tờ 1 đồng ! Bí hiểm quá !

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest