Page 1 of 1

TỔNG SỐ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Posted: Mon 07 Jul, 2008 4:49 pm
by nguyenhuynh
Nguyen huynh xin giới thiệu đến các Bác một tài liệu cũ của Soạn Giả NGUYỄN VĂN TUYỀN - Chánh Sự Vụ Sở Pháp chế - Bộ Kinh Tế....waooo

Trong cuốn sách được viết về Nghiệp Vụ Ngân Hàng xuất bản năm 1966 có nói đến tổng số Ngân hàng tại việt Nam (Sài Gòn cũ) như sau:

Image
Image

Gồm có 02 loại ngân hàng: Ngân Hàng Trung Ương và Ngân hàng Trung Gian. Ngân hàng Trung Ương không giao thiệp trực tiếp với Tư nhơn mà chỉ giao dịch với Ngân hàng trung gian mà thôi,...

Image
Image

Ngân hàng trung gian gồm có 15 ngân hàng được chia ra như sau:
- 5 Ngân hàng Việt Nam bao gồm: Việt Nam Thương Tín, Việt Nam Ngân Hàng, việt Nam công Thương Ngân Hàng, Nông công Thương Ngân hàng và Tín Nghĩa Ngân hàng.
- 3 ngân hàng Pháp bao gồm: Banque Francaise de l'Asie, Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie, Banque Nationale pour Commerce et l'Industrie.
- 2 Ngân Hàng Anh gồm có: Hongkong and Shanghai Banking Corporation và Chartered Bank.
- 3 Ngân hàng Trung Hoa gồm có: Bank of East Asia, Bank of China và Bank of Communications.
- 01 Ngân Hàng Nhật: Bank of Tokyo
- 01 Ngân Hàng Thái Lan: Bangkok Bank.
Ngoài ra, còn có 03 cơ quan tín dụng khác do chánh phủ lập ra và có tánh cách chuyên môn là:
- Trung tâm khuếch trương kỹ nghệ.
- Quốc gia Nông-Tín-Cuộc.
- Quỹ tiểu thương tín dụng.
Image
Image
Chia sẻ cùng các Bác.....

Posted: Thu 10 Jul, 2008 1:23 am
by Ngọc Hải
Cảm ơn Nguyenhuynh đã cung cấp 1 tài liệu rất hay...Có thêm thông tin cho những người chơi các sản phẩm liên quan đến Ngân hàng như Seck, sổ tiết kiệm, các gấy tờ liên quan đến Ngân hàng. Đây là thời điểm năn 1966.

Bác nào có thông tin... cho anh em biết thời điểm năm 1975 ờ miền nam Việt Nam có bao nhiêu ngân hàng và tên của những ngân hàng đó thì hay quá...Nhờ các bác !!!!

NH