Xin mời mọi người cùng đọc!

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
numismate
Posts: 66
Joined: Wed 11 Jul, 2007 5:17 am
Location: Hà Nội

Xin mời mọi người cùng đọc!

Post by numismate » Fri 09 May, 2008 8:06 am

Numismate

User avatar
DungDang
Posts: 362
Joined: Fri 28 Jul, 2006 5:40 am
Location: Gia Ðịnh

Re: Xin mời mọi người cùng đọc!

Post by DungDang » Fri 09 May, 2008 8:47 am

Người này có lẽ là đang sống ở nước ngoài. Bài viết thật hay, cảm động và đáng trân trọng.
Sự phùng như ý nghi hưu tức.
Phú quý trường trung dị bạch đầu.
dungdang

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Fri 09 May, 2008 2:01 pm

Bác Hồ Hải ui...
Có người tiếc cái POSTER của ngân hàng. Bác xem trong garage của bác có vài cái POSTER này không và làm vài "Bô" cho anh em xem "mặt" đi... :roll: :roll: :roll:.

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest