20 piastres IDEO - Cách đánh số

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

20 piastres IDEO - Cách đánh số

Post by viet-numis » Sat 08 Sep, 2007 11:45 pm

Có 4 loại 20 piastres in bởi nhà in IDEO : màu xanh da trời (P65), màu xanh ôliu (P70), màu nâu đất (P71) và màu hồng (P72). Mỗi loại có cách đánh số sêri khác nhau. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần dựa vào cách đánh số là có thể phân biệt được tiền thật và giả.

Cách đánh số 20 piastres màu xanh ôliu (P70)

Image
(Cám ơn bác 9PN)

Số sêri bao gồm
- Chữ phía trên (C )
- Chữ và số phía dưới bên trái (H 349857)
- Chữ và số phía dưới bên phải (H 049857)

Quy luật của số sêri như sau :
* Chữ phía trên chỉ có các khả năng : A, B, C, D, E
* Chữ phía dưới bên trái và phải giống nhau và có các khả năng : từ A đến W (W sếp sau chữ Z) và không có chữ I
* Số bên trái :
+ Chữ số đầu tiên phụ thuộc vào chữ phía trên : nó sẽ có các giá trị 1,2,3,4,5 lần lượt tương ứng với các chữ phia trên A,B,C,D,E
+ Ứng với mỗi chữ phía trên, hai chữ số tiếp theo luôn có giá trị từ 01 đến 40
+ ứng với mỗi chữ phía dưới : 3 chữ số tiếp theo có giá trị từ 001,002 ..., 999, 000 (một nghìn)
* Số bên phải giống số bên trái ngoại trừ chữ số đầu tiên luôn luôn là số 0

Dựa trên cách đánh số sêri trên, tờ bạc minh họa (H 349857) là giả vì số 49 là giá trị không chấp nhận được (chỉ từ 01 đến 40).

Loại 20 piastre này sẽ được lần lượt đánh số như sau

(Chữ phía trên) (chữ và số phía dưới trái) (chữ và số phía dưới phải) :

(A) (A 1 01 001) (A 0 01 001)
(A) (A 1 01 002) (A 0 01 002)
(A) (A 1 01 003) (A 0 01 003)
....
(A) (A 1 01 999) (A 0 01 999)
(A) (A 1 01 000) (A 0 01 000)
(A) (B 1 01 001) (B 0 01 001)
(A) (B 1 01 001) (B 0 01 001)
...
(A) (B 1 01 999) (B 0 01 999)
(A) (B 1 01 000) (B 0 01 000)
...
(A) (C 1 01 999) (C 0 01 999)
(A) (C 1 01 000) (C 0 01 000)
...
(A) (W 1 01 999) (W 0 01 999)
(A) (W 1 01 000) (W 0 01 000)
(A) (A 1 02 001) (A 0 02 001)
...
(A) (A 1 40 001) (A 0 40 001)
....

(B) (A 2 01 001) (A 0 01 001)
(B) (A 2 01 002) (A 0 01 002)
(B) (A 2 01 003) (A 0 01 003)
....
(B) (A 2 01 999) (A 0 01 999)
(B) (A 2 01 000) (A 0 01 000)
(B) (B 2 01 001) (B 0 01 001)
(B) (B 2 01 001) (B 0 01 001)
...
(B) (B 2 01 999) (B 0 01 999)
(B) (B 2 01 000) (B 0 01 000)
...
(B) (C 2 01 999) (C 0 01 999)
(B) (C 2 01 000) (C 0 01 000)
...
(B) (W 2 01 999) (W 0 01 999)
(B) (W 2 01 000) (W 0 01 000)
(B) (A 2 02 001) (A 0 02 001)
...
(B) (A 2 40 001) (A 0 40 001)
....

(E) (A 5 01 001) (A 0 01 001)
(E) (A 5 01 002) (A 0 01 002)
(E) (A 5 01 003) (A 0 01 003)
....
(E) (A 5 01 999) (A 0 01 999)
(E) (A 5 01 000) (A 0 01 000)
(E) (B 5 01 001) (B 0 01 001)
(E) (B 5 01 001) (B 0 01 001)
...
(E) (B 5 01 999) (B 0 01 999)
(E) (B 5 01 000) (B 0 01 000)
...
(E) (C 5 01 999) (C 0 01 999)
(E) (C 5 01 000) (C 0 01 000)
...
(E) (W 5 01 999) (W 0 01 999)
(E) (W 5 01 000) (W 0 01 000)
(E) (A 5 02 001) (A 0 02 001)
...
(E) (A 5 40 001) (A 0 40 001)

Cách đánh số 20 piastres màu nâu gạch (P71)

Loại này có cách đánh số giống P70, chỉ khác :

* Chữ phía trên chỉ có các khả năng : A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L
* Số bên trái : Chữ số đầu tiên phụ thuộc vào chữ phía trên, nó sẽ có các giá trị lần lượt tương ứng với các chữ phía trên

1 - A
2 - B
3 - C
4 - D
5 - E
6 - F
7 - G
8 - H
9 - J
K - 1
L - 2
Last edited by viet-numis on Sun 09 Sep, 2007 12:49 am, edited 2 times in total.

minhbanme
Posts: 437
Joined: Mon 08 Jan, 2007 5:23 am
Location: Câu lạc bộ Gia Định

Post by minhbanme » Sun 09 Sep, 2007 12:21 am

Cảm ơn bác Viet-numis về phần thông tin rất là bổ ích này. :lol: :lol: :lol:

nguyenhuynh
Posts: 228
Joined: Fri 15 Sep, 2006 1:43 am
Location: Sai Gon

tuyệt vời

Post by nguyenhuynh » Sun 09 Sep, 2007 2:26 am

Tuyệt vời. Cám ơn anh Việt-numis...
NGUYỄN HUỲNH THẾ VINH xin mời ghé thăm website: www.banknotesvn.com hay website: www.tiengiay.com

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests