Tờ 5 piastres "thầy chùa" - cách đánh số serie theo kiểu "Nhật bản

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Tờ 5 piastres "thầy chùa" - cách đánh số

Post by viet-numis » Sun 08 Apr, 2007 1:38 pm

Dạo này bác Hồ Hải đi câu cá hay đi lặn ngoài biển mà không thấy tăm hơi đâu. Trong bài viết này http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=828, bác Hồ Hải có nhắc đến cách đánh số nhật bản cho đồng ông sư / cấy lúa nhưng chưa có thời gian giải thích. Nhân tiện đang nghỉ lễ phục sinh, xin được phép tiếp tục chủ đề này. Thông tin cũng được lấy ra từ cuốn "Les Billets De La Banque De L’Indochine, Phát hành lần 2 (2nd Edition) - 1997"

Xin phép bác 9PN, mượn tạm tờ "thủng đũng" của bác làm ví dụ
Image

Trên mỗi một tờ tiền loại này đều có in một chữ cái từ A đến W. Xin lưu ý là chữ I không được sử dụng. Còn chữ W được xếp cuối cùng, sau chữ Z. Năm 1952 do chi phí cao trong việc in lại các tờ bạc in hỏng , ngân hàng đông dương quyết định dụng những tờ bạc có chữ W để thay thế.

Trong trường hợp của tờ tiền được lấy làm ví dụ, chữ cái đó là T.
Số serie phía dưới bên tay phải của tờ tiền này là 298L821.
số 298 có liên quan đến chữ T. Theo như bảng dưới đây, với những tờ tiền có chữ T, số này phải nằm trong dải từ 289 đến 304. Như vậy 298 thỏa mãn điều kiện này.

(1)A:001-016,(2)B:017-032,(3)C:033-048,(4)D:049-064,(5)E:065-080,(6)F:081-096,(7)G:097-112,( 8 )H:113-128,
(9)J:129-144,(10)K:145-150,(11)L:151-176,(12)M:177-192,(13)N:193-208,(14)O:209-224,(15)P:225-240,(16)Q:241-256,
(17)R:257-272,(18.)S:273-288,(19)T:289-304,(20)U:305-320,(21)V:321-336,(22)X:337-352,(23)Y:353-368,(24)Z:369-384,
(25)W:385-400

Tiếp theo sau 298 là chữ L. Vị trí này có thể được thay bằng những chữ cái khác, từ A đến W và không có chữ I.

Tiếp theo sau chữ L là số 821. Số này có thể thay thế bằng các số khác từ 001 đến 000 (001,002,003,...,999,000).

Tóm tắt lại, với một tờ bạc có chữ T, ta có các khả năng đánh số sau

289A001
289A002
289A003
...
289A999
289A000
289B001
289B002
...
289B999
289B000
...
289W001
...
289W000
290A001
290A002
...
400W000

Quay lại số serie 298L821, từ số này ta có thể tính được số serie phía dưới bên trái : 7435821

Từ tờ bạc được đánh số đầu tiên A (001A001) đến tờ bạc được đánh số T(297W000) có :

297x25000 = 7425000 (25000 vì ta có 25 chữ cái từ A đến W không kể chữ I, mỗi chữ cái tương ứng với 1000 tờ bạc do đánh số từ 001 đến 000)

Từ tờ bạc T ( 298A001) đến tờ bạc T (298K000) có
10x1000 = 10000 (Theo như bảng trên vị trí của chữ K là 10, mỗi chữ cái ứng với 1000 tờ bạc
)

Tờ tiền này ở vị trí 821 tương ứng với chữ L, do đó ta có

7425000 + 10000 + 821 = 7435821

Như vậy tờ tiền của bác 9PN là tờ bạc thứ 7 triệu 4 trăm ba mươi lăm ngàn tám trăm hai mốt.

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests