Trang về tư liệu của tiền giấy Nga cuối thế kỷ XX

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Trang về tư liệu của tiền giấy Nga cuối thế k

Post by tomcat1988 » Sat 31 Mar, 2007 5:30 am

các chi tiết về từng tấm tiền rất cụ thể
http://www.banknotyrosji.republika.pl/eng/index.html

Rất hữu ích cho việc sưu tầm. :shock:
Nhan Định Bang

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest