Chất Lượng Tiền Giấy Theo Định Nghĩa Quốc Tế - Banknote Grading

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Chất Lượng Tiền Giấy Theo Định Nghĩa Quốc T

Post by 9PN » Tue 07 Nov, 2006 6:50 am

Bạn muốn biết Tiền Giấy của bạn thuộc diện nào thì xem cách của Quốc Tế định nghĩa dưới đây:
- Cách đọc theo chiều dọc, ví dụ UNC thì phải có Edges (Góc tờ tiền), Folders (có dấu xấp lại), Paper Color (màu), Tear (rách),....

Image

Image
.
Tiền US Đô La Mỹ:

Năm xưa tờ bạc Mỹ chưa cắt ra thì chỉ có 2 loại 18 hay 12 tờ trên 1 tờ giấy lớn trong lúc in. Bây giờ thì giấy lớn hơn nên chứa được 32 tờ nhỏ. Vị trí của tờ bạc theo số:
Image

Tờ lớn cở có 32 tờ con:
Image

Nếu bạn muốn biết thêm như chử ký thì vào đây:
http://www.uspapermoney.info/sign/
..
Thêm nữa thì vào trang chính:
http://www.uspapermoney.info/
.
.

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest