Page 1 of 1

Con Sóc

Posted: Sat 28 Sep, 2013 11:11 am
by 9PN
Phóng sự cuối năm của anh Sóc....
Vừa vớt 1 trái cam ăn trưa:

ImageImage

ImageImage

ImageImage

Mắc cở quá, tha đi chổ khác ăn:

ImageImage

Ăn tráng miệng hoa Bạch Hải Đường:


ImageImage