Con Sóc

Các tài liệu phục vụ cho việc sưu tầm
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Con Sóc

Post by 9PN » Sat 28 Sep, 2013 11:11 am

Phóng sự cuối năm của anh Sóc....
Vừa vớt 1 trái cam ăn trưa:

ImageImage

ImageImage

ImageImage

Mắc cở quá, tha đi chổ khác ăn:

ImageImage

Ăn tráng miệng hoa Bạch Hải Đường:


ImageImage

Post Reply

Return to “Tài liệu tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest