Hỏi mượn tạp chí của Câu lạc bộ để photo

CLB muốn giao lưu với tất cả các Bạn.
Post Reply
lunmamun
Posts: 1
Joined: Sat 09 Mar, 2013 12:22 pm

Hỏi mượn tạp chí của Câu lạc bộ để photo

Post by lunmamun » Wed 08 May, 2013 7:57 am

Em hiện là sinh viên, hiện đang ở Thủ Đức. Em đã down được ebook tạp chí Tiền số 2 và thấy rất hay. Không biết bác nào có các số khác thì cho em mượn photo để có thêm tư liệu tham khảo.

Post Reply

Return to “Giao Lưu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest