Page 1 of 1

sưu tầm tiền việt

Posted: Thu 04 Apr, 2013 3:00 am
by trantrieuduong01
xin chào cả nhà. Mình tên TRAN THI TRIEU DƯƠNG. hiện mình đang sống ở Long Thanh, Đồng Nai. Tình cớ mình biết đến trang web này và thấy rất có hứng thú. Vì là dân gà mờ mới nên muốn mọi người chỉ giáo giúp. Hiện mình có một số sơri tiền như thế này các anh chị ai biết tư vấn cho em để em biết có nên giữ lại k nhé: tớ 10k polime có số: 10095558, 11212272, 11080811, tiền 5k có số 2855550, và 20k polime 07986789. xin cảm ơn rất nhiều.

Số sê-ri cần sưu tầm

Posted: Mon 18 Nov, 2013 1:54 pm
by giaolang
Tình cờ đọc bài này hơi trễ. Tuy vậy cũng trả lời bạn vậy.
Người ta sưu tầm số sê-ri như sau:
1. Số liên tục tăng dần hoặc giảm dần (ladder). Vd 1234567 hay 87654321.
2. Dãy số đầu và cuối giống nhau (bookend). Vd 10268910 hay 34120341.
3. Số đối xứng (radar): đọc xuôi và ngược như nhau. Vd 10088001.
4. Số cặp (doubles): Vd 22338800
5. Số lặp (repeater): Vd 71347134 hay 28282828
6. Số giống nhau cả dãy...(solid, near solid): 12000000, 2222222, 1888888
7. Số nhị phân: chỉ gồm số 0 và số 1. Vd 10001001
8. Số trùng với ngày tháng sinh: 09121978
Ngoài ra họ còn chế thêm những loại khác như trinary (chỉ có 3 chữ số, vd 2300320), quad ending (bốn chữ số cuối giống nhau, vd 0986666).
Mong rằng câu trả lời thỏa đáng.