Page 1 of 1

Tụi em xin đăng ký tham gia CLB sưu tầm Gia Định

Posted: Tue 26 Apr, 2011 4:45 am
by nickyduytan
Em tên là Duy Tân và Tấn Duy, năm nay tụi em 20t, tụi em xin đăng ký tham gia vào CLB nhưng không biết cách. Kính mong Ban chủ nhiệm cho tụi em xin vào CLB nhằm giao lưu và học hỏi thêm vì vốn kiến thức và 'tài sản' có hạn :D

Sở thích của tụi em là sưu tầm Tiền giấy Việt Nam, Tiền giấy thế giới....

Liên lạc:
Duy Tân - 01204416269 - nickyduytan@yahoo.com
Tấn Duy - 0933772167 - lieutrai10xd@yahoo.com

Re: Tụi em xin đăng ký tham gia CLB sưu tầm Gia Đ

Posted: Tue 26 Apr, 2011 5:58 am
by vuthang
nickyduytan wrote:Em tên là Duy Tân và Tấn Duy, năm nay tụi em 20t, tụi em xin đăng ký tham gia vào CLB nhưng không biết cách. Kính mong Ban chủ nhiệm cho tụi em xin vào CLB nhằm giao lưu và học hỏi thêm vì vốn kiến thức và 'tài sản' có hạn :D

Sở thích của tụi em là sưu tầm Tiền giấy Việt Nam, Tiền giấy thế giới....

Liên lạc:
Duy Tân - 01204416269 - nickyduytan@yahoo.com
Tấn Duy - 0933772167 - lieutrai10xd@yahoo.com
Hi các bạn

các bạn làm theo hướng dẫn sau :

http://giadinh.viet-numis.com/viewtopic.php?t=2229

nếu có khó khăn gì thì call cho tôi (0903962324) để được hỗ trợ