Chúc mừng, chúc mừng bạn Quocte

CLB muốn giao lưu với tất cả các Bạn.
Post Reply
User avatar
CLB Gia Định
Posts: 59
Joined: Sat 11 Oct, 2008 9:47 am
Location: CLB Gia Định

Chúc mừng, chúc mừng bạn Quocte

Post by CLB Gia Định » Sat 17 Oct, 2009 1:34 pm

Anh em CLB Gia Định chúc mừng

Anh Nguyễn Anh Tú (quocte) đã có thêm một nàng Công chúa -
bé Nguyễn Ngọc Như Ý

Chúc mừng, chúc mừng
:-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|=

minhbanme
Posts: 437
Joined: Mon 08 Jan, 2007 5:23 am
Location: Câu lạc bộ Gia Định

Re: Chúc mừng, chúc mừng

Post by minhbanme » Sat 17 Oct, 2009 10:53 pm

CLB Gia Định wrote:Anh em CLB Gia Định chúc mừng

Anh Nguyễn Anh Tú (quocte) đã có thêm một nàng Công chúa -
bé Nguyễn Ngọc Như Ý

Chúc mừng, chúc mừng
:-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|=
Chúc mừng bạn Tú.

thanh Minh

User avatar
Huu_nam253
Posts: 31
Joined: Sat 13 Jun, 2009 5:47 am
Location: clb Gia Định

Post by Huu_nam253 » Sat 31 Oct, 2009 10:06 am

chúc mừng anh Tú :D
Dr.N

Post Reply

Return to “Giao Lưu”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest