Page 1 of 1

Posted: Fri 25 Sep, 2009 3:12 pm
by tuan_rom@yahoo.com
em có thể xin hay mua 1 bản được không ạh?

Posted: Fri 25 Sep, 2009 3:58 pm
by vuthang
tuan_rom@yahoo.com wrote:em có thể xin hay mua 1 bản được không ạh?vuthang sẽ copy cho Bạn 1 quyển, sẽ gửi chung quà tặng xổ số (nếu có duyên) :lol: :lol: :lol:

Posted: Sun 27 Sep, 2009 5:05 pm
by tuan_rom@yahoo.com
hic, em không trúng thăm nào rồi, vẫn có thể xin sách không anh?

Posted: Sun 27 Sep, 2009 10:34 pm
by vuthang
tuan_rom@yahoo.com wrote:hic, em không trúng thăm nào rồi, vẫn có thể xin sách không anh?


Sách vẫn gửi, đã có 1 số Bác muốn nhượng quà lại, vuthang sẽ tổng kết, biết đâu Bác lại có duyên ... thầm thì sao :lol: :lol: :lol:

Posted: Mon 28 Sep, 2009 4:08 pm
by tuan_rom@yahoo.com
:D hy vọng lắm lắm!!!

Posted: Wed 30 Sep, 2009 5:26 am
by 9PN


Duyên cuối cùng thì luôn luôn có. Bật mí mất vui... :lol: :lol: :P :lol: :lol:


Posted: Wed 30 Sep, 2009 6:00 am
by tuan_rom@yahoo.com
:shock: :P CN này thu xếp việc nhà được có thể em đi SG, xin các bác địa chỉ và vài số đt để giao lưu được không ạh?

Posted: Wed 30 Sep, 2009 7:34 am
by vuthang
tuan_rom@yahoo.com wrote::shock: :P CN này thu xếp việc nhà được có thể em đi SG, xin các bác địa chỉ và vài số đt để giao lưu được không ạh?
welcome

Thắng 0903962324 anytime