Thay đổi tên của CLB

Thông tin chính thức của CLB sưu tầm Gia Định.
Locked
User avatar
vuthang
Posts: 764
Joined: Tue 24 Oct, 2006 4:26 am
Location: Sài Gòn

Thay đổi tên của CLB

Post by vuthang » Thu 17 Sep, 2009 9:31 am

Thưa các Bạn sưu tầm,

Theo thời gian, CLB ngày càng lớn mạnh, số Thành Viên tăng nhanh (17 thành viên so với 10 thành viên khi thành lập, tăng 170%), đồng thời các lãnh vực sưu tầm mà các Thành viên tham gia cũng đa dạng như : tiền, tem, cổ vật, zippo ...

Như vậy, phạm vi xác định ban đầu (sưu tập tiền) của CLB không còn phù hợp nữa, mà đòi hỏi phải có một cơ chế, một quan điểm rộng mở hơn nhằm thu hút và phát triển khả năng sưu tầm của anh em.

Trước đòi hỏi đó, và được sự nhất trí 100% của các Thành viên, CLB quyết định đổi tên mới như sau :


Tên cũ : Câu Lạc Bộ Sưu Tập Tiền Gia Định

Tên mới : Câu Lạc Bộ Sưu Tầm Gia Định


Logo mới :
Image

Locked

Return to “Thông Tin”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest