Tạm đóng cửa phòng trưng bày

Điều kiện mua bán,Không đăng ký được thành viên, làm thế nào để upload ảnh...
Locked
viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Tạm đóng cửa phòng trưng bày

Post by viet-numis » Thu 10 Aug, 2006 5:20 am

Phòng trưng bày "bỏ hoang" 3 tuần kể từ khi khai trương sẽ tạm đóng cửa để nhường "mặt tiền" cho các thành viên khác. Thành viên nào có nhu cầu tạo lại phòng trưng bày xin liên hệ với viet-numis

Danh sách những phòng trưng bày tạm đóng :

* nguyenkhoaduyvt

Locked

Return to “Cách sử dụng diễn đàn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest