Không xem được hình trong diển đàn.

Điều kiện mua bán,Không đăng ký được thành viên, làm thế nào để upload ảnh...
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Không xem được hình trong diển đàn.

Post by 9PN » Tue 07 Oct, 2008 8:25 pm

Dạo này có 1 số máy computer HẠ cái BAR Security xuống làm một số bạn không thể xem hình mình POSTED được.

Cách dưới đây để KÉO cái cần lên lại..

Tại góc trái của Windows, chọn vào "Start" ==> Settings ==> Control Panel
Sau đó theo hình:

1) Chọn vào "Administrative Tools" Icon


Image

2) Chọn vào "Microsoft .NET Framework 1.1 Wizards" Icon

Image

3) Chọn vào "Adjust .NET Security" Icon

Image

4) Chọn " My Computer". Di chuyển "Bar" lên cho đến "Full Trust"

Image

5) Chọn " Local Intranet". Di chuyển "Bar" lên cho đến "Full Trust"

Image

6) Chọn "Finish"

Image

Thế là bạn có thể xem hình ảnh trên Viet-Numis.

Post Reply

Return to “Cách sử dụng diễn đàn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest